Semir Rambut Dibolehkan, asalkan..

August 05, 2012

Syariat membolehkan orang yang mempunyai uban untuk menyemirnya dengan warna selain hitam. Sabda rasul: "semirlah (rambut dan janggut) orang ini dengan sesuatu, tapi hindari warna hitam."(HR.muslim,nasai,dan abu dawud). "Sesungguhnya bahan penyemir yang paling baik untuk menyemir uban adalah henna dan katm” (HR.Tirmidzi,nasa'I, Ibnu majah).  
Post Comment
Post a Comment

Terima kasih sudah berkunjung.
Komentar berisi LINK HIDUP akan DIHAPUS.

^^ @Innnayah

Auto Post Signature

Auto Post  Signature